Disclaimer

Disclaimer

Het invoeren, voorhanden hebben en leveren van cannabiszaden is als gevolg van de Enkelvoudig V.N. Conventie betreffende verdovende middelen 1961 en geaffilieerde internationale verdragen vrijgesteld van regelgeving. In landen zoals Nederland is vrijheid van handelen met cannabiszaden duidelijk in de nationale Opiumwetgeving opgenomen.

Helaas verschilt de regelgeving en de uitvoering ten aanzien van cannabiszaden vaak van land tot land. Om deze reden adviseren wij u dringend om navraag te doen betreffende de voor u van toepassing zijnde regelgeving.

De producent en de verkoper accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze zadensouvenirs door derden. SeedSpotter wenst niemand aan te zetten tot handelen in strijd met de wet. Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat een ieder die  zaden koopt zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar (toekomstig) handelen. SeedSpotter aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid. Informatie op deze website is slechts voor wetenschappelijke en/of educatieve referenties. Gebruik van deze informatie is verboden in landen waar het kweken van cannabis illegaal is.

Belangrijk: De SeedSpotter website is uitsluitend bedoeld voor volwassenen en is niet bedoeld voor personen beneden de 18 jaar. U dient zich te informeren en op de hoogte te stellen van de lokale regelgeving en relevante wetgeving omtrent cannabis.

Het bezit en / of ontkiemen en / of de teelt van cannabiszaden kan zowel legaal of illegaal zijn. Dit is afhankelijk van het land of de staat, en de lokale regelgeving en wetten met betrekking tot cannabiszaden, cannabis en / of growshop producten. De gegeven informatie over zaden en produkten is bedoeld om te informeren over collectable souvenirs voor volwassenen, en om te helpen met het behoud van de cannabis genetica voor toekomstige generaties. Alle informatie die op deze website is voor educatieve doeleinden, en om te informeren over botanische differentiatie. Informatie is niet bedoeld voor het bevorderen of aanzetten tot het gebruik van illegale of gereguleerde substanties.

De prijzen van de producten in onze database zijn actueel op het tijdstip van publicatie en zijn onderhevig aan verandering.