Het verschil tussen SOG en SCROG kweekmethodes

Het verschil tussen SOG en SCROG

Screen of GreenHet belangrijkste verschil tussen SOG (Sea of Green) en SCROG (Screen of Green) is dat erbij de SOG kweekmethode veel kleine planten op een kleine locatie staan en bij SCROG minder planten met meer ruimte tussen hen. Sea of Green wordt algemeen beschouwd als een van de beste kweekmethodes voor binnen, vanwege de korte tijd dat ze een volledige cyclus voltooien. Screen of Green is beter voor degenen die minder planten willen gebruiken om de oogst te maximaliseren. Dit grote verschil tussen SOG (Sea of Green) en SCROG (Screen of Green) wordt normaliter beslist door een teler op basis van de ruimte die ze beschikbaar hebben en de tijd die ze willen nemen voor de groei van hun planten. De meeste kwekers beginnen met een SOG teelttechniek en vervolgens de SCROG na enkele cycli van dezelfde plant.

Sea of Green en Screen of Green

Sea of GreenScreen of Green en Sea of Green bestaat uit het plaatsen van veel planten onder een kweeklamp met een korte tijd in de vegetatieve fase. Het verschil tussen Sea of Green en Screen of Green  is dat SCROG wietplanten de neiging hebben om veel toppen per plant te produceren. Ze zijn langer in het vegetatieve stadium door het scherm,en dat is de reden waarom deze methode Screen of Green wordt genoemd. Beide methoden werken even goed in de hoeveelheid die je kunt oogsten, maar het is aan de individuele teler welke het beste werkt.

Als je eenmaal hebt besloten welke methode je wilt gebruiken zorg er dan voor dat je alle details hebt onderzocht en dat je de juiste apparatuur hebt.